choreograf, tancerz, aktor

Pokój

Zdrowie

EMPATIA
MOC Twórcza

choreograf, tancerz, aktor

Pokój

Zdrowie

EMPATIA
MOC Twórcza

choreograf, tancerz, aktor

Pokój

Zdrowie

EMPATIA

MOC TWÓRCZA

Daniel leżoń

Którymi ruchami tworzymy cywilizację pokoju? 

Budzić w ludziach twórczą moc, empatię i ciekawość różnorodności.

Sztuka to pole, na którym pracuję. Piękno jest pokarmem duszy (od piękna chce się żyć).Taniec współczesny i teatr to moje narzędzia do budowania cywilizacji pokoju. 

1. Jak między ludźmi wydarza się piękno? 

2.Jak wpływamy na siebie wzajemnie i jak siebie transformujemy?
3. W jaki sposób pamiętamy i ucieleśniamy spotkania?
4.Jakich ruchów używamy aby stworzyć pomost między przeszłością a teraźniejszością?
5.  Jak wyrażamy pamięć indywidualnie i zbiorowo?
6. Co pozostawiam w pamięci odbiorców moich działań?
7. Jak w jednej osobie integrują się różne kultury?

Daniel leżoń

Którymi ruchami tworzymy cywilizację pokoju? 

Budzić w ludziach twórczą moc, empatię i ciekawość różnorodności.

Sztuka to pole, na którym pracuję. Piękno jest pokarmem duszy (od piękna chce się żyć).Taniec współczesny i teatr to moje narzędzia do budowania cywilizacji pokoju. 

1. Jak między ludzi wydarza się piękno?

2. Jak wpływamy na siebie wzajemnie i jak siebie transformujemy?
3. W jaki sposób pamiętamy i ucieleśniamy spotkania?
4.Jakich ruchów używamy aby stworzyć pomost między przeszłością a teraźniejszością?
5.  Jak wyrażamy pamięć indywidualnie i zbiorowo?
6. Co pozostawiam w pamięci odbiorców moich działań?
7. Jak w jednej osobie integrują się różne kultury?

DANIEL LEŻOŃ

Budzić w ludziach twórczą moc, empatię i ciekawość różnorodności.

Sztuka to pole, na którym pracuję. Piękno jest pokarmem duszy (od piękna chce się żyć). Taniec współczesny i teatr to moje narzędzia do budowania cywilizacji pokoju.

1. Jak między ludźmi wydarza się piękno?
2. Jak wpływamy na siebie wzajemnie i jak siebie transformujemy?
3. W jaki sposób pamiętamy i ucieleśniamy spotkania?
4.Jakich ruchów używamy aby stworzyć pomost między przeszłością a teraźniejszością?
5.  Jak wyrażamy pamięć indywidualnie i zbiorowo?
6. Co pozostawiam w pamięci odbiorców moich działań?
7. Jak w jednej osobie integrują się różne kultury?

Ruch rozumiem jako nieskończoną siłę natury, która przechodzi przez pryzmat zmysłów i przekonań. Ruch jest pierwszy, pociąga za sobą wyobraźnię a ta tworzy sens. Twórcza moc bierze się ze zdrowia i podążania za tajemnicą życia. Sztuka jest dla mnie ekspresją doświadczeń (pamięci, wyobraźni). Poprzez taniec i teatr towarzyszę ludziom w rozwijaniu umiejętności XXI wieku : empatii, kreatywności, koncentracji, uważności, pewności bycia sobą, komunikacji oraz w rozbudzaniu zainteresowania zmianą.

Ruch rozumiem jako nieskończoną siłę natury, która przechodzi przez pryzmat zmysłów i przekonań. Ruch jest pierwszy, pociąga za sobą wyobraźnię a ta tworzy sens. Twórcza moc bierze się ze zdrowia i podążania za tajemnicą życia. Sztuka jest dla mnie ekspresją doświadczeń (pamięci, wyobraźni). Poprzez taniec współczesny i teatr towarzyszę ludziom w rozwijaniu umiejętności XXI wieku : empatii, kreatywności, koncentracji, uważności, pewności bycia sobą, komunikacji oraz w rozbudzaniu zainteresowania zmianą.