WOLNOŚĆ ESKPRESJi

WOLNOŚĆ EKSPRESJI

Oryginalny PRoGRAM ZAJĘĆ

Wolność Ekspresji czyli Jak być sobą wśród innych?

Zapraszam do zmysłowego laboratorium ekspresji. Razem stworzymy przestrzeń, w której będziemy wybudzać wyobraźnię, odwagę i spontaniczność, poszerzać obraz siebie, uświadamiać sobie fizyczne i mentalne ograniczenia, przyglądać się im i łagodnie przekraczać. Razem będziemy szukać sposobów pozwalających na poczucie wolności ekspresji co raz pełniej.  Spotkania będą oparte na improwizacji. Wyjdziemy od ruchu i tańca, a dojdziemy tam, gdzie zabierze nas wyobraźnia.

Podczas warsztatów będziemy wykorzystywać elementy technik aktorskich i tanecznych oraz improwizacji aby praktykować uważną, wielozmysłową percepcję, empatię i komunikatywność, pewności bycia sobą oraz twórczą postawę wobec rzeczywistości. Uczestnicy otrzymają narzędzia i ćwiczenia, które będą mogli rozwijać i wykorzystywać nie tylko podczas zajęć, ale w swojej codzienności.

Przestrzenie Sztuki
Katowice
Fot. Arkadiusz Ławrywianiec