EKSPRESJA CIELESNA

Ekspresja cielesna

Oryginalny PRoGRAM ZAJĘĆ

Ekspresja cielesna to mój autorski program warsztatowy skierowany do ludzi zaintersowanych rozwijaniem  świadomej ekspresji cielesnej. Podczas zajęć będziemy wykorzystywać elementy technik aktorskich i tanecznych oraz improwizacji aby praktykować uważną, wielozmysłową percepcję, empatię i komunikatywność, pewności bycia sobą oraz twórczą postawę wobec rzeczywistości. Uczestnicy otrzymają narzędzia i ćwiczenia, które będą mogli rozwijać i wykorzystywać nie tylko podczas zajęć, ale w swojej codzienności. Warsztaty są syntezą elementów metody Feldenkraisa, Czechowa, Shaeffera, Święcha oraz Łumińskiego.

dla nauczycieli

Dla pracowników DDPS