Imagination Space Center (IMSPACE): to idea, która przypomina nam o sile płynącej z połączenia wyobraźni różnych ludzi i  wpływie na rzeczywistość jaki mają wybory każdego z nas. O tym, że każdy człowiek doświadcza rzeczywistości w sposób indywidualny a jego działania są ekspresją osobistych przeżyć: pamięci oraz marzeń. Wspólnie tworzymy zasady przestrzeni, według których żyjemy – uczymy się, wytwarzamy narzędzia i troszczymy o to, co jest dla nas ważne, piękne i wartościowe. Zawodowo działamy jako tancerze, aktorzy, instruktorzy tańca i początkujący choreografowie.

Celem naszych działań w Stowarzyszeniu Imagination Space Center jest inspirowanie do realizacji twórczych pomysłów, rozwijania kreatywnej postawy wobec rzeczywistości oraz podnoszenia kompetencji w wybranych dziedzinach.

Organizujemy spotkania (m.in. warsztaty, spektakle, dyskusje) zapraszając ludzi do dzielenia się inspiracjami, wiedzą, doświadczeniami, pomysłami i energią. Tworzymy przestrzeń twórczej pracy w oparciu o wartości, z którymi się utożsamiamy. Łączy nas wola działania z empatią, współczuciem i miłością.  


Sztuka daje nam możliwość rozwijania wrażliwości, otwartości umysłu oraz szacunku dla różnorodności świata; pobudza wyobraźnię, pozwala dostrzegać nowe możliwości i rozwiązania. Poprzez sztukę uczymy się dostrzegania i doceniania piękna. Wierzymy, że ruch występuje wszędzie, w różnej formie, nieustannie i nieprzerwanie będąc cechą przyrody i fundamentem świata. Poprzez taniec wprawiamy w ruch całego siebie, rozwijamy nasze ludzkie umiejętności, ożywiamy wyobraźnię oraz poczucie sensu życia.  Taniec i teatr są dla nas głównymi narzędziami poznawania świata i ekspresji przeżyć.

Pierwszy zespół: