TANIEC WSPÓŁCZESNY

Taniec współczesny

wolność ekspresji

Zajęcia ze mną to fuzja Polskiej Techniki Tańca Współczesnego, Floorwork, elementów technik głębokich (BMC, Feldenkrais) improwizacji oraz metod aktorskich. W zajęciach z tańca współczesnego chodzi mi o poruszenie całej osoby – wyobraźni, uczuć, myśli, czyli ciała. Lubię intensywny, mocny i przestrzenny ruch zakorzeniony w głębokim odczuwaniu siebie. Zajęcia ze mną mają na celu poszerzanie obrazu siebie, sprawdzanie jak jeszcze inaczej mogę doświadczać siebie. Jak różne mogę wyrażać stany i jak intensywniej doświadczać rzeczywistości. 

Ruch rozumiem jako nieskończoną siłę natury, która przechodzi przez pryzmat zmysłów i percepcji.

Taniec współczesny

oryginalny program zajęć

Zajęcia ze mną to fuzja Polskiej Techniki Tańca Współczesnego, Floorwork, elementów technik głębokich (BMC, Feldenkrais) improwizacji oraz metod aktorskich. W zajęciach z tańca współczesnego chodzi mi o poruszenie całej osoby – wyobraźni, uczuć, myśli, czyli ciała. Lubię intensywny, mocny i przestrzenny ruch zakorzeniony w głębokim odczuwaniu siebie. Zajęcia ze mną mają na celu poszerzanie obrazu siebie, sprawdzanie jak jeszcze inaczej mogę doświadczać siebie. Jak różne mogę wyrażać stany i jak intensywniej doświadczać rzeczywistości. 

Ruch rozumiem jako nieskończoną siłę natury, która przechodzi przez pryzmat zmysłów i percepcji.